בית המשפט העליון מכיר בבני זוג גאים כהורים לילדה – 28.01.2014

קרדיט תמונה: תומר ושחר צלמים

ביום זה הכיר בית המשפט העליון בבני זוג גאים כהורים לילדה שהובאה בהליך פונדקאות בחו"ל.

שופטות ושופטי בג"ץ פסקו כי אילן ואלון טבק-אבירם יוכרו יחד כהורים לילדה שהובאה יחד בהליך פונדקאות בחו"ל – זאת, מבלי שאחד מהם יחשב כהורה מאמץ. בני הזוג הנשואים החליטו כעשור קודם לכן כי הם מעוניינים להביא יחד ילד לעולם. לאחר ניסיונות רבים זכו באפשרות להשיג את חלומם דרך הריון באמצעות הפריה מלאכותית בקליניקה בארה"ב.

שני בני הזוג נתנו דוגמיות זרע, ובתעודת הלידה שהונפקה במקום לאחר לידת הילדה, צוין כי שני בני הזוג הם הוריה. כאשר חזרו ארצה, השניים פנו למשרד הפנים עם צו בית משפט שמאשר את היותם הורים, אך נתקלו בסירוב לרשום את שניהם ככאלה. זאת, עקב העובדה שבישראל האב הביולוגי נרשם כאב הילד, והאב שאינו ביולוגי מחויב לקיים הליך אימוץ על מנת להירשם כאב.

בני הזוג האמינו כי קביעה זו אינו הוגנת, והחליטו להיאבק להכרה משותפת בשניהם בתור אבות – מבלי שאחד מהם ייחשב להורה מאמץ. נוכח הבדיקה הגנטית שמצאה את בן זוגו כאב הביולוגי, ועל יסוד תעודת הלידה פסק הדין שניתנו להם בארה"ב שם התהליך בוצע, רוב ההרכב של שופטות ושופטי בג"ץ קיבלו את עתירת הזוג, וקבעו כי מעתה והלאה הם הורי הילדה.

תוכן זה הוכן על ידי שיתוף פעולה ביום יום בהיסטוריה להט"בית
והמחלקה למעורבות חברתית ותיקון עולם בהסתדרות הציונית העולמית

ערכים נוספים בנושא