עובר בקריאה בטרומית החוק לאיסור אפליה על רקע נטייה מינית – 20.06.2018

ביום זה אושר בקריאה טרומית בכנסת תיקון לחוק הפרשנות שאוסר על אפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית. את ההצעה הגישה חברת הכנסת מיכל רוזין (מרצ) ואליה הוצמדה הצעת חוק זהה של ח"כ דב חנין (הרשימה המשותפת). השניים הצליחו להעביר את התיקון לחוק בתרגיל אופוזיציונרי, שהביא לאישור ההצעה על חודו של קול.

חוק הפרשנות שנחקק בשנת 1981 מורכב מסעיפים שונים התקפים על כל החקיקה הישראלית. מטרת תיקון סעיף האפליה בחוק הפרשנות, כך שיכלול גם איסור אפליה על רקע זהות מגדרית ונטייה מינית, קובע למעשה כי בכל מקום בספר החוקים הישראלי בו יש איסור אפליה – לא ניתן יהיה להפלות להט"בים. כך, על ידי תיקון חקיקה אחד, יצאו הח"כים שינוי משמעותי בהגנה על להט"בים בחוק.

לאחר העברת החוק בקריאה הטרומית, יו"ר ועדת חוקה דאז, ח"כ ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי, סירב לקיים דיון בוועדה כדי להכין אותו לקריאה ראשונה. עד לפיזור הכנסת ה-20, מעל חצי שנה לאחר אישור החוק בקריאה טרומית, טרם התנהל אפילו דיון אחד בנושא, על אף לחצים הן מצד חברי הכנסת והן מצד ארגוני הקהילה.

תוכן זה הוכן על ידי שיתוף פעולה ביום יום בהיסטוריה להט"בית
והמחלקה למעורבות חברתית ותיקון עולם בהסתדרות הציונית העולמית

ערכים נוספים בנושא