21.9.1997 – ההכרעה בבג"ץ קלפים פתוחים

ביום זה ניתנה ההכרעה בבג"ץ "קלפים פתוחים", לאחר ששר החינוך אסר על שידור פרק של התוכנית "קלפים פתוחים", שעסק בנוער גאה ובזהות מינית.

בג"ץ קלפים פתוחים הוא פסק דין בו התקבלה עתירתם של אגודת הלהט"ב, ארגון קל"ף (קהילה פמיניסטית גאה) והאגודה לזכויות האזרח בישראל – נגד שר החינוך התרבות והספורט, הטלוויזיה החינוכית הישראלית, והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. ארגוני הקהילה ביקשו לבטל את האיסור שהטיל שר החינוך זבולון המר על שידור פרק של התוכנית "קלפים פתוחים", שעסק בנוער גאה ובזהות מינית.

"קלפים פתוחים" היא תוכנית נוער שפרקיה עסקו בנושאים המעסיקים בני ובנות נוער: מין ומיניות, שימוש בסמים ואלכוהול, חזרה בתשובה, ועוד. באחד מפרקי התוכנית שעסק בזהות מינית, התארחו שני צעירים הומואים, צעיר ביסקסואל ופוליאמורי, צעירה לסבית, ואם להומוסקסואל – כולם שלמים עם היותם חברי הקהילה הלהט"בית. הם דנו בסוגיות כגון יציאה מהארון, יחס החברה לקהילה הגאה, והקשר עם משפחותיהם. הפרק היה מיועד לשידור בערוץ 2, אלא שבעקבות פניה לשר החינוך זבולון המר נערכו בדיקות לגבי "התאמת התוכנית לשידור", והוחלט שלא לשדר את הפרק. בעקבות החלטה זו, הארגונים הגאים עתרו לבג"ץ וטענו כי איסור שידור התוכנית פוגע בחופש הביטוי, מפלה להט"בים ומשדר מסר שלילי כנגדם. לבג"ץ צורפה חוות דעת מומחים שעמדו על החשיבות החינוכית הרבה שבשידור התוכנית.

בפסק הדין קבע בג"ץ פה אחד שיש להתיר את שידור התוכנית כפי שתוכנן במקור, ללא התניה של שינויים בשידור. בפסק הדין נכתב כי "עיון בקלטת התוכנית הראה כי הופעתם של ארבעת המרואיינים הייתה נעימה, דבריהם שטפו והתאפיינו בכנות מלבבת ועמדותיהם הוצגו בצורה ברורה ובהירה. ניכר היה בארבעה שהם מבקשים את הבנתם ואהדתם של הצופים; כאשר התמונה הכוללת שהצטיירה מן המפגש עמם הייתה שהומוסקסואלים ולסביות הם ככל בני הנוער, שהטבע נטע בהם תכונות שאינן מוציאות אותם אל 'מחוץ למחנה'".

תוכן זה הוכן על ידי שיתוף פעולה ביום יום בהיסטוריה להט"בית
והמחלקה למעורבות חברתית ותיקון עולם בהסתדרות הציונית העולמית

ערכים נוספים בנושא