הגסטפו מחליט לשלוח גברים הומואים למחנות ריכוז – 04.04.1938

אסירים עם טלאי ורוד במחנה הריכוז זקסנהאוזן, 19.12.1938

ביום זה החליט הגסטפו כי גברים שהורשעו בהומוסקסואליות ישלחו למחנות ריכוז.

בין השנים 1933-1945, לא פחות מ-100,000 גברים נעצרו בגין החשד כי קיימו קשרים מיניים או רומנטיים עם גברים אחרים, וכ-50,000 נשפטו ונשלחו לבתי מאסר. על פי הערכות, בין 5,000-15,000 גברים הומוסקסואלים היו במחנות הריכוז. לאחר מלחמת העולם השנייה, רבים מאותם גברים נשארו בכלא עד שנת 1968, שכן הומוסקסואליות עדיין נחשבה כעבירה על החוק.

תוכן זה הוכן על ידי שיתוף פעולה ביום יום בהיסטוריה להט"בית
והמחלקה למעורבות חברתית ותיקון עולם בהסתדרות הציונית העולמית

ערכים נוספים בנושא