טיפולי-המרה

ביום זה עברה בקריאה טרומית הצעת החוק לאיסור טיפולי המרה בישראל.
ביום זה יצא לאקרנים בישראל הסרט "לפנייך ברעדה" ("Trembling Before G-d").