מסיבה

ביום זה התקיימה "העליזיאדה" בפארק הירקון בתל אביב.