אינטרסקס

ביום זה חל לראשונה יום המודעות הבינלאומי לא.נשים אינטרסקס. היום מצוין בתאריך זה בעקבות ההפגה הציבורית הראשונה שנערכה על ידי א.נשים אינטרסקס בצפון אמריקה, ב24.10.1996.
ביום זה התקיים "מצעד הדייקיות" (Dyke March) הראשון בוושינגטון די.סי.