קנדה

ביום זה נולדה המוזיקאית הביסקסואלית מריל ניסקר, המוכרת בשם הבמה שלה, פיצ'ז (Peaches).
ביום זה הכיר בג"ץ בתוקפם של נישואים גאים הנערכים מחוץ לישראל.