בג"צ

ביום זה התקיימה מחאת האימוץ הלהט"בית הגדולה, בהשתתפות אלפים בתל אביב.
ביום זה הכיר בית המשפט העליון בבני זוג גאים כהורים לילדה שהובאה בהליך פונדקאות בחו"ל.
ביום זה שבתה הקהילה הגאה בישראל, שביתה שלוותה במחאות ענק נגד אפליית להט"ב בכל רחבי הארץ.
ביום זה נולד נשיא בית המשפט העליון לשעבר, פרופסור אהרון ברק – האחראי על פסיקות תקדימיות לטובת הקהילה הגאה בישראל.
ביום זה הכיר בג"ץ בתוקפם של נישואים גאים הנערכים מחוץ לישראל.
ביום זה ניתנה ההכרעה בבג"ץ "קלפים פתוחים", לאחר ששר החינוך אסר על שידור פרק של התוכנית "קלפים פתוחים", שעסק בנוער גאה ובזהות מינית.
ביום זה קבע בג״ץ כי על עיריית ירושלים לספק מימון לפעילות הבית הפתוח לגאווה וסבלנות.
ביום זה ניתן פסק דין הראשון בבית המשפט העליון בישראל שהכיר בהורות של זוג להט"בי שעבר הליך פונדקאות - גם ללא בדיקת רקמות.
ביום זה נערכה מחאת הגאווה הגדולה ביותר בבאר שבע עד אז.
ביום זה התקבלה פסיקת בג״ץ בנושא תביעת יונתן דנילוביץ' כנגד חברת אל על. בהכרעת בג"ץ נקבע לראשונה כי מעבידים אינם רשאים להפלות במתן הטבות לעובדיהם על פי מגדר בני ובנות זוגם.